سیستم مدیریت فرایند تجاری

برنامه نویسی سیستم مدیریت فرایند تجاری یا BPMS بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن باز
برخی از این سرویس ها به شکل زیر است:
پروژه متن باز اکتیویتی Activiti
پروژه متن باز jBPMS
برای درخواست این سرویس از لینک زیر می توانید استفاده کنید.

اشتراک گذاری