فروشگاه اینترنتی

برنامه نویسی فروشگاه وبی بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن باز
برخی از این سرویس ها به شکل زیر است:
پروژه متن باز فروشگاه پیشرفته برودلیف .
پروژه متن باز فروشگاه و مدیریت مشتری و مدیریت منابع پیشرفته آفبیز
پروژه طراحی شده از پایه توسط جاواهاستینگ:جاواکارت
پروژه طراحی شده از پایه توسط جاواهاستینگ:ردیس شاپ

برای درخواست این سرویس از لینک زیر می توانید استفاده کنید.

اشتراک گذاری