نمونه پروژه فروشگاه

نمونه پروژه جاوا برای فروشگاه آنلاین.
این فروشگاه بر پایه spring نوشته شده است.
برای اجرا کافیست دستور زیر را وارد کنید:


1
./mvnw spring-boot:run


دانلود سورس کد

تصویر داشبورد نرم افزار

اشتراک گذاری