دسته ها: Jboss Wildfly Server

تعرفه ارائه هاست WildFly 10

وب سرور میزان رم مدت زمان میزان هارد پشتیبانی بها WildFly ۱۰۲۸مگ یک‌ماه ۶۴مگ ایمیل ۵۰هزارتومان WildFly ۱۰۲۸مگ یک‌ماه ۵۱۲مگ ایمیل ۹۹هزارتومان WildFly ۱۰۲۸مگ یک‌ماه ۲۰۴۸مگ ایمیل ۲۵۰هزارتومان