تگ: سیستم مدیریت محتوا

پرتال و طراحی سیستم مدیریت محتوا

برنامه نویسی پرتال های بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه متن باز پرتال پیشرفته لایفری که برای آن ماژول ها یا به اصطلاح پرتلت‌های حرفه ای طراحی می کنی