تگ: موتور جستجو

موتور جستجو

برنامه نویسی سیستم موتور جستجو بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه متن باز سولار solr تیم جاواهاستینگ ماژول های بسیاری برای این پروژه به شکل متن بسته ن