تگ: وب سایت خبری

سامانه خبری

برنامه نویسی وب سایت خبری بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه متن باز نیوز‌پرتال پیشرفتهپروژه طراحی شده از پایه توسط جاواهاستینگ:ناشرپروژه طراحی شده از