تگ: وب سرور آپاچی تامکت نسخه ۹

تعرفه ارائه هاست تامکت

وب سرور میزان رم مدت زمان میزان هارد پشتیبانی بها تام‌کت ۲۵۶مگ یک‌ماه ۳۲مگ ایمیل ۱۰هزارتومان تام‌کت ۲۵۶مگ یک‌ماه ۶۴مگ ایمیل ۲۵هزارتومان تام‌کت ۲۵۶مگ یک‌ماه ۱۲۸مگ ایمیل ۴۵هزارتومان