تگ: ویدئو کنفرانس

ویدئو کنفرانس

برنامه نویسی سیستم ویدئو کنفرانس بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه متن باز جی‌تسی jitsi تیم جاواهاستینگ ماژول های بسیاری برای این پروژه به شکل متن بس