وبلاگ جاواهاستینگ

 چگونه فایل war قابل دیپلوی از پروژه جاوایی ایجاد کنیم؟

چگونه فایل war قابل دیپلوی از پروژه جاوایی ایجاد کنیم؟

سوالی که بسیار از کاربران اسپرینگ بوت و یا دیگر پروژه ها بر بستر فرم ورک های مختلف جاوایی مطرح هست که چگونه فایل war بدون استفاده از IDE تولید کنیم؟

در حقیقت چطور Maven را کانفیگ کنیم تا بتوانیم فایل war قابل دیپلوی بر رو تامکت ایجاد کنیم.

برای اینکار کافیست روال زیر را پیگیری کنید:

۱) این تگ را به فایل pom.xml خود اضافه کنید:

<packaging>war</packaging>
<build>
<sourceDirectory>src</sourceDirectory>
<plugins>
<plugin>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.1</version>
<configuration>
<source>1.7</source>
<target>1.7</target>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
<artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
<version>2.4</version>
<configuration>
<warSourceDirectory>WebContent</warSourceDirectory>
<failOnMissingWebXml>false</failOnMissingWebXml>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
۲) حال دستور زیر را وارد کنید:
mvn clean install
۳) حال فایل war ایجاد شده در شاخه target را می توانید استفاده کنید.


ارسال نظر: