وبلاگ جاواهاستینگ

افزایش تعرفه خدمات جاواهاستینگ

افزایش تعرفه خدمات جاواهاستینگ

دو سالی هست که تعرفه های جاواهاستینگ علارغم اینکه هزینه تمام شده سرویسها به شدت افزایش پیدا کرد، برای افزایش تعرفه ها مقاومت کرده و سرویسها را به قیمت دو سال پیش ارائه کردیم.

با توجه به افزایش مجدد هزینه های نگه داری سرورها و همینطور افزایش نیروی انسانی در سال جاری، برای بهبود کیفیت سرویسها و همینطور خدمات، تیم مالی تصمیم بر افزایش تعرفه ها از پایان مرداد ماه گرفته است.

همه مشتریان فعلی که تمدید های آنها به شکل ماهانه و سالانه بوده و مشتریان جدیدی که می خواهند ثبت سفارش داشته باشند، از ابتدای شهریور تمامی فاکتورهای تمدید و سرویس جدید به شکل خودکار با نرخ جدید ثبت خواهد شد.

 


ارسال نظر: