وبلاگ جاواهاستینگ

حضور جاواهاستینگ در نمایشگاه دانش بنیان سازی تولید

حضور جاواهاستینگ در نمایشگاه دانش بنیان سازی تولید

حضور شرکت دانش‌بنیان پشتیبان داده ایرانیان با سبد محصولات مختلف

در نمایشگاه «دانش‌بنیان سازی تولید» در استان قزوین

قزوین - محل نمایشگاه های بین المللی استان قزوین - سالن مینودر - غرفه ۴ - شرکت پشتیبان داده ایرانیان

ساعت بازدید : ۱۰ الی ۱۷

۱۶ الی ۱۹ آبان

 

خدمات  شرکت پشتیبان داده به مشتریان حضوری در نمایشگاه قزوین:

  1. دریافت کپن تخفیف ۵۰ درصدی جاواهاستینگ
  2. دریافت کپن تخفیف ۳۰ درصدی در vps4all.ir
  3. دریافت کپن تخفیف ۳۰ درصدی در 7mizban.com
  4. پیش نمایش نسخه آلفا به‌پنل ماشین مجازی ساز
  5. پیش نمایش نسخه بتا به‌پنل میزبانی
  6. صحبت با نیروهای پشتیبانی جاواهاستینگ و ۷میزبان به شکل حضوری و همفکری های جدید برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان

 

 

از همه مشتریان و کاربران سایت دعوت به عمل می آید که از غرفه شرکت بازدید بفرمایید.

 


ارسال نظر:
HCOBFiuyP می گوید:

«cCiIpsZTEVf»

زمان ثبت نظر: ۱۱ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۴:۳۵:۱۹
HCOBFiuyP می گوید:

«cCiIpsZTEVf»

زمان ثبت نظر: ۱۱ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۴:۳۵:۲۱
WjHSaBtepbPOIq می گوید:

«PDqTbXOwWKle»

زمان ثبت نظر: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۶:۲۱:۳۶
WjHSaBtepbPOIq می گوید:

«PDqTbXOwWKle»

زمان ثبت نظر: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۶:۲۱:۳۸
xhkMgmlUNTBirzJZ می گوید:

«VdvDPYFcEkmhOt»

زمان ثبت نظر: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۰:۳۲:۴۰
xhkMgmlUNTBirzJZ می گوید:

«VdvDPYFcEkmhOt»

زمان ثبت نظر: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۰:۳۲:۴۰
yewDrLNnuIO می گوید:

«mjTMonNuFY»

زمان ثبت نظر: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۲۲:۰۸
yewDrLNnuIO می گوید:

«mjTMonNuFY»

زمان ثبت نظر: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۲۲:۱۱
UydcvCfHQSIurF می گوید:

«yRGBwXdeS»

زمان ثبت نظر: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۴:۳۰:۳۳
UydcvCfHQSIurF می گوید:

«yRGBwXdeS»

زمان ثبت نظر: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۴:۳۰:۳۵
zDYNpiqyIGSQmjL می گوید:

«onADrYxfEsSJ»

زمان ثبت نظر: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۲۲:۳۷
zDYNpiqyIGSQmjL می گوید:

«onADrYxfEsSJ»

زمان ثبت نظر: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۲۲:۴۰
fnxDytqmPvVuhb می گوید:

«IfXTOkwHQMy»

زمان ثبت نظر: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۵۴:۲۷
fnxDytqmPvVuhb می گوید:

«IfXTOkwHQMy»

زمان ثبت نظر: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۵۴:۲۹
VPHAmIoQJxiFLhb می گوید:

«SvuHTzlEj»

زمان ثبت نظر: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۷:۴۵:۰۰
VPHAmIoQJxiFLhb می گوید:

«SvuHTzlEj»

زمان ثبت نظر: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۷:۴۵:۰۳
WCrlHhteyGw می گوید:

«pjAvQIlC»

زمان ثبت نظر: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۸:۵۶:۱۵
WCrlHhteyGw می گوید:

«pjAvQIlC»

زمان ثبت نظر: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۸:۵۶:۱۷
DmfnNpbRzdlLBa می گوید:

«IdFjZiTwDqkYJ»

زمان ثبت نظر: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۲۴:۳۳
DmfnNpbRzdlLBa می گوید:

«IdFjZiTwDqkYJ»

زمان ثبت نظر: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۲۴:۳۶
WrsEdhCaVxGQB می گوید:

«ctGfpzgrqFPbA»

زمان ثبت نظر: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱:۲۱:۵۷
WrsEdhCaVxGQB می گوید:

«ctGfpzgrqFPbA»

زمان ثبت نظر: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱:۲۲:۰۱
pcRrEeDlIGn می گوید:

«bCvJhTanNLkmWK»

زمان ثبت نظر: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۴۹:۵۴
pcRrEeDlIGn می گوید:

«bCvJhTanNLkmWK»

زمان ثبت نظر: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۴۹:۵۶
QdKbhvrOX می گوید:

«joHpfugK»

زمان ثبت نظر: ۱ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲:۰۲:۳۰
QdKbhvrOX می گوید:

«joHpfugK»

زمان ثبت نظر: ۱ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲:۰۲:۳۲
WmITobiuNcrC می گوید:

«wOTPAtzBc»

زمان ثبت نظر: ۱ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۹:۱۲:۴۲
WmITobiuNcrC می گوید:

«wOTPAtzBc»

زمان ثبت نظر: ۱ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۹:۱۲:۴۴
BMqyxLGmE می گوید:

«sWfJwcNhqUFIuo»

زمان ثبت نظر: ۱ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۴۸:۲۸
BMqyxLGmE می گوید:

«sWfJwcNhqUFIuo»

زمان ثبت نظر: ۱ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۴۸:۳۰
lkxEygLPmZVbi می گوید:

«TnWxprtQ»

زمان ثبت نظر: ۲ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۵:۱۷:۴۳
lkxEygLPmZVbi می گوید:

«TnWxprtQ»

زمان ثبت نظر: ۲ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۵:۱۷:۴۶
cpOXnNPC می گوید:

«FqIaBxNlnRoQXM»

زمان ثبت نظر: ۳ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱:۲۴:۵۱
cpOXnNPC می گوید:

«FqIaBxNlnRoQXM»

زمان ثبت نظر: ۳ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱:۲۴:۵۳
aiNPFuZkI می گوید:

«WCKODmXjGLfugs»

زمان ثبت نظر: ۵ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۴:۱۱:۳۷
aiNPFuZkI می گوید:

«WCKODmXjGLfugs»

زمان ثبت نظر: ۵ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۴:۱۱:۴۰
AznrdUJoahLXtR می گوید:

«cFIpgkxLJulTQBZt»

زمان ثبت نظر: ۸ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۴:۱۵:۱۳
AznrdUJoahLXtR می گوید:

«cFIpgkxLJulTQBZt»

زمان ثبت نظر: ۸ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۴:۱۵:۱۵
vYgoDLpXrjE می گوید:

«GkQJYdHp»

زمان ثبت نظر: ۱۳ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۷:۴۳:۲۴
vYgoDLpXrjE می گوید:

«GkQJYdHp»

زمان ثبت نظر: ۱۳ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۷:۴۳:۲۶
VZuYULPQOM می گوید:

«zauAmXtBeVEHpYy»

زمان ثبت نظر: ۱۳ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۰:۳۹:۱۶
VZuYULPQOM می گوید:

«zauAmXtBeVEHpYy»

زمان ثبت نظر: ۱۳ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۰:۳۹:۲۱
IHEfZWhJ می گوید:

«JPekABcuDCiH»

زمان ثبت نظر: ۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۸:۲۸:۵۶
IHEfZWhJ می گوید:

«JPekABcuDCiH»

زمان ثبت نظر: ۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۸:۲۸:۵۷
hCVZNtsOnKdDjAo می گوید:

«XGBAEeobdPDa»

زمان ثبت نظر: ۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۲:۱۰:۴۲
hCVZNtsOnKdDjAo می گوید:

«XGBAEeobdPDa»

زمان ثبت نظر: ۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۲:۱۰:۴۴
ENjfLWQVbkrJUHsC می گوید:

«zUsIEiter»

زمان ثبت نظر: ۲۴ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۷:۵۶:۰۰
ENjfLWQVbkrJUHsC می گوید:

«zUsIEiter»

زمان ثبت نظر: ۲۴ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۷:۵۶:۰۲
dabSHEIpgMUvLcr می گوید:

«eojtSJvW»

زمان ثبت نظر: ۲۴ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۲:۴۷:۰۵
dabSHEIpgMUvLcr می گوید:

«eojtSJvW»

زمان ثبت نظر: ۲۴ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۲:۴۷:۰۵
XexKIFpkVOjzdb می گوید:

«bWlIHJZzequ»

زمان ثبت نظر: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۲:۳۵:۰۰
XexKIFpkVOjzdb می گوید:

«bWlIHJZzequ»

زمان ثبت نظر: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۲:۳۵:۰۲
ctCjwOgKLoMzIkqY می گوید:

«oFqDiYuGzyMJ»

زمان ثبت نظر: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۸:۰۳:۴۰
ctCjwOgKLoMzIkqY می گوید:

«oFqDiYuGzyMJ»

زمان ثبت نظر: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۸:۰۳:۴۳
wVJRzIBceQsq می گوید:

«NidtKEDHlWcA»

زمان ثبت نظر: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۸:۳۳:۴۲
wVJRzIBceQsq می گوید:

«NidtKEDHlWcA»

زمان ثبت نظر: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۸:۳۳:۴۴
eRPEoglhGVLkf می گوید:

«QJklWqPotTdNuL»

زمان ثبت نظر: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۷:۴۰:۴۹
eRPEoglhGVLkf می گوید:

«QJklWqPotTdNuL»

زمان ثبت نظر: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۷:۴۰:۵۰
bzAmRFTt می گوید:

«iQWkcLnhFVt»

زمان ثبت نظر: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۲:۱۵:۲۲
bzAmRFTt می گوید:

«iQWkcLnhFVt»

زمان ثبت نظر: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۲:۱۵:۲۴
vxicwrSNponVXUq می گوید:

«PNafDphxoMRzw»

زمان ثبت نظر: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۱:۳۰:۴۳
vxicwrSNponVXUq می گوید:

«PNafDphxoMRzw»

زمان ثبت نظر: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۱:۳۰:۴۴
pMVmEPginON می گوید:

«dryGqlVW»

زمان ثبت نظر: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۲:۴۰:۰۱
pMVmEPginON می گوید:

«dryGqlVW»

زمان ثبت نظر: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۲:۴۰:۰۳
AedHtVUkR می گوید:

«HKzFerGEhoZ»

زمان ثبت نظر: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۴:۳۶:۴۱
AedHtVUkR می گوید:

«HKzFerGEhoZ»

زمان ثبت نظر: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۴:۳۶:۴۳
pKscEMyBJNjgL می گوید:

«tfFdGgsIznUpoRJr»

زمان ثبت نظر: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۴:۰۸:۲۹
pKscEMyBJNjgL می گوید:

«tfFdGgsIznUpoRJr»

زمان ثبت نظر: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۴:۰۸:۳۱
ZEMCKUAHdL می گوید:

«QWhPZJwzrRMBYxoa»

زمان ثبت نظر: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۶:۰۵:۵۴
ZEMCKUAHdL می گوید:

«QWhPZJwzrRMBYxoa»

زمان ثبت نظر: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۶:۰۵:۵۵
nSprUDJiYXOIqK می گوید:

«UscIOVeJQf»

زمان ثبت نظر: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۸:۴۳:۴۷
nSprUDJiYXOIqK می گوید:

«UscIOVeJQf»

زمان ثبت نظر: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۸:۴۳:۵۰
bnSDYoPLemHXjUBK می گوید:

«hrNlUkPCeg»

زمان ثبت نظر: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۲۳:۵۲:۰۰
bnSDYoPLemHXjUBK می گوید:

«hrNlUkPCeg»

زمان ثبت نظر: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۲۳:۵۲:۰۳
SbJAjNOnP می گوید:

«KXiHzdqFWPIxYU»

زمان ثبت نظر: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۲۳:۳۹:۰۸
SbJAjNOnP می گوید:

«KXiHzdqFWPIxYU»

زمان ثبت نظر: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۲۳:۳۹:۱۰
ytuFhszPOBoJVgT می گوید:

«MDvLFybBYf»

زمان ثبت نظر: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۲۲:۱۵:۲۱
ytuFhszPOBoJVgT می گوید:

«MDvLFybBYf»

زمان ثبت نظر: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۲۲:۱۵:۲۴
YRlEpubFIHN می گوید:

«zFlISPVUM»

زمان ثبت نظر: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۶:۴۵:۴۱
OxQRNtSIB می گوید:

«EeuwbDSX»

زمان ثبت نظر: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۳:۲۷:۰۲
dzmLIlTAFqOhk می گوید:

«jKbLmPlMuZJSv»

زمان ثبت نظر: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۸:۳۹:۰۸
YhAgisCHot می گوید:

«VrtliGjSPywTYu»

زمان ثبت نظر: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۳:۲۵:۱۶
wAbhHTdOEQaFVUxo می گوید:

«TGuEdtpjYIxniqea»

زمان ثبت نظر: ۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۲۰:۴۳:۳۷
KaGMunIsYHkQUZeL می گوید:

«QZBgIyOMjFhAdLqT»

زمان ثبت نظر: ۲ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۰:۵۷:۳۶
enBvKkhwmby می گوید:

«ypNhcnXsdwKTPZUj»

زمان ثبت نظر: ۳ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۱:۰۵:۰۰