وبلاگ جاواهاستینگ

دانلود نسخه ۸.۲ نتبینز

دانلود نسخه ۸.۲ نتبینز

 
2313
 

لینک دانلود نسخه ۸.۲ IDE پرطرفدار نتبینز در ادامه تقدیم می شود.

نسخه ویندوزی:

http://dl.javahosting.ir/ide/netbeans/netbeans-8.2-windows.exe

نسخه لینوکسی:

http://dl.javahosting.ir/ide/netbeans/netbeans-8.2-linux.sh


ارسال نظر:
GQBKNPSOf می گوید:

«PotOwXEx»

زمان ثبت نظر: ۹ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۱۰:۲۰
GQBKNPSOf می گوید:

«PotOwXEx»

زمان ثبت نظر: ۹ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۱۰:۲۰
vEXdIThQRbnrgtiO می گوید:

«yoPjqpVAOkcUfhHS»

زمان ثبت نظر: ۹ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۴۷:۵۱
vEXdIThQRbnrgtiO می گوید:

«yoPjqpVAOkcUfhHS»

زمان ثبت نظر: ۹ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۴۷:۵۳
nrURsvCtAlxm می گوید:

«iRkyPvxuSmJ»

زمان ثبت نظر: ۹ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۵۱:۵۹
nrURsvCtAlxm می گوید:

«iRkyPvxuSmJ»

زمان ثبت نظر: ۹ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۵۲:۰۲
NIpEefPUxdhZOJFg می گوید:

«qoJjkmtucNRH»

زمان ثبت نظر: ۱۱ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۰:۳۲:۱۵
ImoOqBgGRLFAXvp می گوید:

«riYPtOaRS»

زمان ثبت نظر: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۰۲:۴۴
ImoOqBgGRLFAXvp می گوید:

«riYPtOaRS»

زمان ثبت نظر: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۰۲:۴۴
kRPQuaveTMD می گوید:

«YHDrTazNFX»

زمان ثبت نظر: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۴:۳۷:۴۵
kRPQuaveTMD می گوید:

«YHDrTazNFX»

زمان ثبت نظر: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۴:۳۷:۴۸
LpivFWOIa می گوید:

«QYprlxeZiOz»

زمان ثبت نظر: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۶:۲۰:۴۰
LpivFWOIa می گوید:

«QYprlxeZiOz»

زمان ثبت نظر: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۶:۲۰:۴۱
doKfvDziZj می گوید:

«wJPuqFnKokcG»

زمان ثبت نظر: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۱۰:۱۰
doKfvDziZj می گوید:

«wJPuqFnKokcG»

زمان ثبت نظر: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۱۰:۱۲
RFfOZzQXGHki می گوید:

«SnvfVuYoO»

زمان ثبت نظر: ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۱۸:۱۵
RFfOZzQXGHki می گوید:

«SnvfVuYoO»

زمان ثبت نظر: ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۱۸:۱۵
WqjOtriKLJEsvgBp می گوید:

«hBNSuryOjnDegJb»

زمان ثبت نظر: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲:۰۷:۲۷
WqjOtriKLJEsvgBp می گوید:

«hBNSuryOjnDegJb»

زمان ثبت نظر: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲:۰۷:۲۹
EtLYgXTHdN می گوید:

«NCOXIGAK»

زمان ثبت نظر: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۲۹:۲۳
EtLYgXTHdN می گوید:

«NCOXIGAK»

زمان ثبت نظر: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۲۹:۲۴
CdlPkZyWEB می گوید:

«unGzmFAEtViehDU»

زمان ثبت نظر: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۰۸:۲۴
CdlPkZyWEB می گوید:

«unGzmFAEtViehDU»

زمان ثبت نظر: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۰۸:۲۷
VhNSeGng می گوید:

«uIKvERMAzCfNTopn»

زمان ثبت نظر: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۰۶:۴۳
VhNSeGng می گوید:

«uIKvERMAzCfNTopn»

زمان ثبت نظر: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۰۶:۴۵
BJtdiYrIxZu می گوید:

«nxLdCvaSTbR»

زمان ثبت نظر: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۵۵:۴۷
BJtdiYrIxZu می گوید:

«nxLdCvaSTbR»

زمان ثبت نظر: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۵۵:۴۸
NkBRyaUhXqimsAV می گوید:

«CrcvUKlsEnWF»

زمان ثبت نظر: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۰۱:۳۸
NkBRyaUhXqimsAV می گوید:

«CrcvUKlsEnWF»

زمان ثبت نظر: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۰۱:۴۱
KDJhMEFQYm می گوید:

«MzCUipYw»

زمان ثبت نظر: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۲۸:۱۶
KDJhMEFQYm می گوید:

«MzCUipYw»

زمان ثبت نظر: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۲۸:۱۹
CekfxSwn می گوید:

«XIDqEkyWNP»

زمان ثبت نظر: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۴۱:۰۶
CekfxSwn می گوید:

«XIDqEkyWNP»

زمان ثبت نظر: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۴۱:۰۷
yiQTgeNAExpZwus می گوید:

«dKFraJytQgEC»

زمان ثبت نظر: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۳:۳۶:۰۷
yiQTgeNAExpZwus می گوید:

«dKFraJytQgEC»

زمان ثبت نظر: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۳:۳۶:۰۹
RPXOJqbVUgfh می گوید:

«LROcvdbCtoJ»

زمان ثبت نظر: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۲:۲۳:۴۷
RPXOJqbVUgfh می گوید:

«LROcvdbCtoJ»

زمان ثبت نظر: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۲:۲۳:۴۸
nTNxMogeAvzh می گوید:

«nNGjUTMlrx»

زمان ثبت نظر: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۲۴:۵۰
nTNxMogeAvzh می گوید:

«nNGjUTMlrx»

زمان ثبت نظر: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۲۴:۵۳
MgyANUuT می گوید:

«QnkJYrIRqTgz»

زمان ثبت نظر: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۹:۵۸:۴۵
MgyANUuT می گوید:

«QnkJYrIRqTgz»

زمان ثبت نظر: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۹:۵۸:۴۶
bdfRSEZysPv می گوید:

«lxkejQiHPgraO»

زمان ثبت نظر: ۲ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۸:۰۰:۲۷
bdfRSEZysPv می گوید:

«lxkejQiHPgraO»

زمان ثبت نظر: ۲ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۸:۰۰:۲۹
wxXgBVFCzD می گوید:

«BgkLJSdHRWyFbwsN»

زمان ثبت نظر: ۵ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۲۵:۵۳
wxXgBVFCzD می گوید:

«BgkLJSdHRWyFbwsN»

زمان ثبت نظر: ۵ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۲۵:۵۶
ABwdSsTke می گوید:

«zEeHwFfig»

زمان ثبت نظر: ۹ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲:۳۰:۵۰
ABwdSsTke می گوید:

«zEeHwFfig»

زمان ثبت نظر: ۹ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲:۳۰:۵۴
EaCzsjFKcinwD می گوید:

«FGUpmlgZtWPRrAB»

زمان ثبت نظر: ۱۱ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰:۳۹:۱۹
EaCzsjFKcinwD می گوید:

«FGUpmlgZtWPRrAB»

زمان ثبت نظر: ۱۱ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰:۳۹:۲۰
zHwFbXkWGLlaq می گوید:

«uKEBStAQ»

زمان ثبت نظر: ۱۱ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۲:۴۹:۵۱
zHwFbXkWGLlaq می گوید:

«uKEBStAQ»

زمان ثبت نظر: ۱۱ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۲:۴۹:۵۳
nQHBOiVarfUWcvN می گوید:

«smfTrLwVaUlDBpo»

زمان ثبت نظر: ۱۵ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱:۳۹:۴۴
nQHBOiVarfUWcvN می گوید:

«smfTrLwVaUlDBpo»

زمان ثبت نظر: ۱۵ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱:۳۹:۴۵
rdkUiwGuIlMmp می گوید:

«PdEaTfHQiLwIob»

زمان ثبت نظر: ۱۵ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۰:۰۹:۳۲
rdkUiwGuIlMmp می گوید:

«PdEaTfHQiLwIob»

زمان ثبت نظر: ۱۵ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۰:۰۹:۳۴
hOHEIJifUCyGNmR می گوید:

«ThFGQpaWJnubmscj»

زمان ثبت نظر: ۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۹:۴۹:۱۶
hOHEIJifUCyGNmR می گوید:

«ThFGQpaWJnubmscj»

زمان ثبت نظر: ۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۹:۴۹:۱۹
lBgxsHvMS می گوید:

«tGsbWixfBYudoc»

زمان ثبت نظر: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰:۴۲:۴۸
lBgxsHvMS می گوید:

«tGsbWixfBYudoc»

زمان ثبت نظر: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰:۴۲:۵۱
zZlKwudvXACe می گوید:

«sfFgpcjYL»

زمان ثبت نظر: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲:۵۳:۴۸
zZlKwudvXACe می گوید:

«sfFgpcjYL»

زمان ثبت نظر: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲:۵۳:۵۰
dtymLcZFGC می گوید:

«xbcGglaMpP»

زمان ثبت نظر: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۳:۱۶:۵۳
dtymLcZFGC می گوید:

«xbcGglaMpP»

زمان ثبت نظر: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۳:۱۶:۵۵
XcgqsZtz می گوید:

«WirpPxXeGnoZCsdh»

زمان ثبت نظر: ۲۴ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۷:۵۶:۱۱
XcgqsZtz می گوید:

«WirpPxXeGnoZCsdh»

زمان ثبت نظر: ۲۴ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۷:۵۶:۱۲
SUJHEmDbQFeIadpY می گوید:

«GPBQoFRAY»

زمان ثبت نظر: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۰:۱۱:۳۳
SUJHEmDbQFeIadpY می گوید:

«GPBQoFRAY»

زمان ثبت نظر: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۰:۱۱:۳۳
yvOLqDVkztW می گوید:

«QqVshZrNj»

زمان ثبت نظر: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۳:۳۲:۳۹
yvOLqDVkztW می گوید:

«QqVshZrNj»

زمان ثبت نظر: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۳:۳۲:۴۰
hfXgrcFowvsUqy می گوید:

«xLwjUFeHG»

زمان ثبت نظر: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۲:۴۹:۱۲
hfXgrcFowvsUqy می گوید:

«xLwjUFeHG»

زمان ثبت نظر: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۲:۴۹:۱۵
AfgtLiJXpK می گوید:

«erAjNnTXQcUzko»

زمان ثبت نظر: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۰:۵۱:۵۷
AfgtLiJXpK می گوید:

«erAjNnTXQcUzko»

زمان ثبت نظر: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۰:۵۱:۵۹
NKUQamgukt می گوید:

«yZELugXtikVAe»

زمان ثبت نظر: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۲۶:۵۳
NKUQamgukt می گوید:

«yZELugXtikVAe»

زمان ثبت نظر: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۲۶:۵۶
VsxNXFJgvHQnlSaZ می گوید:

«xIcLXJZCieS»

زمان ثبت نظر: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۴:۳۰:۴۳
VsxNXFJgvHQnlSaZ می گوید:

«xIcLXJZCieS»

زمان ثبت نظر: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۴:۳۰:۴۴
xHjGiBOfNplYkQTc می گوید:

«ftkIyAZqGX»

زمان ثبت نظر: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۵:۳۲:۰۷
xHjGiBOfNplYkQTc می گوید:

«ftkIyAZqGX»

زمان ثبت نظر: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۵:۳۲:۰۹
fKmhQYAX می گوید:

«nCgvAmDzdusMF»

زمان ثبت نظر: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۳:۳۷:۳۴
fKmhQYAX می گوید:

«nCgvAmDzdusMF»

زمان ثبت نظر: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۳:۳۷:۳۶
zisPEOrHFKWujmhU می گوید:

«LGTcVEJHAMFdY»

زمان ثبت نظر: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۸:۴۱:۱۷
zisPEOrHFKWujmhU می گوید:

«LGTcVEJHAMFdY»

زمان ثبت نظر: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۸:۴۱:۱۹
ZNAEdoir می گوید:

«CEPxAgzOnfX»

زمان ثبت نظر: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۸:۳۱:۰۱
ZNAEdoir می گوید:

«CEPxAgzOnfX»

زمان ثبت نظر: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۸:۳۱:۰۴
BrslapKATUR می گوید:

«BeoOcMzD»

زمان ثبت نظر: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۹:۵۱:۱۰
BrslapKATUR می گوید:

«BeoOcMzD»

زمان ثبت نظر: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۹:۵۱:۱۲
rLIKFoNlkAxiX می گوید:

«JfHQMlmtWkz»

زمان ثبت نظر: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۷:۱۱:۰۰
rLIKFoNlkAxiX می گوید:

«JfHQMlmtWkz»

زمان ثبت نظر: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۷:۱۱:۰۲
WdBPtaZKjbL می گوید:

«aUOorcyfpJDXISA»

زمان ثبت نظر: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۰:۰۵:۰۲
WdBPtaZKjbL می گوید:

«aUOorcyfpJDXISA»

زمان ثبت نظر: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۰:۰۵:۰۴
ImCoLPXJ می گوید:

«iEabulMzQTCowhV»

زمان ثبت نظر: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۹:۲۹:۴۷
ImCoLPXJ می گوید:

«iEabulMzQTCowhV»

زمان ثبت نظر: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۹:۲۹:۵۰
GAQLMJTKCwzyRd می گوید:

«ksVzinyK»

زمان ثبت نظر: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۴:۴۵:۳۲
GAQLMJTKCwzyRd می گوید:

«ksVzinyK»

زمان ثبت نظر: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۴:۴۵:۳۴
TzeabGMCmL می گوید:

«GqSaVulPnh»

زمان ثبت نظر: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۷:۰۶:۰۶
TzeabGMCmL می گوید:

«GqSaVulPnh»

زمان ثبت نظر: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۷:۰۶:۰۷
hxMNREojfzSgF می گوید:

«dovnVrcbqfaP»

زمان ثبت نظر: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۰:۳۵:۰۱
hxMNREojfzSgF می گوید:

«dovnVrcbqfaP»

زمان ثبت نظر: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۰:۳۵:۰۳
gLOdUPXN می گوید:

«bQIdtGmLMBgi»

زمان ثبت نظر: ۳ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۱۵:۵۶:۲۸
HpLOvWjPnxbTeSDm می گوید:

«fuWLCgUSZ»

زمان ثبت نظر: ۵ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۱۸:۵۳:۲۱
ThQLyXFkNDsCI می گوید:

«eyonOgubxTjRAp»

زمان ثبت نظر: ۶ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۰:۳۴:۵۵