مرکز آموزش جاواهاستینگ

فرم ورک هایبرنیت - Hibernate Framework

فرم ورک هایبرنیت - Hibernate Framework

هایبرنیت یکی دیگر از فرم‌ورک های معروف و پرطرفدار جاوا می باشد. این فرم ورک به عنوان یک فرم‌ورک ORM (نقشه برداری رابطه‌ای شی!) مابین جاوا و بسیاری از دیتابیس های معروف شناخته می‌شود. هایبرنیت یک زبان کوری برای مدیریت دیتابیس با نام HQL ارائه می کند.

این فرم‌ورک یکپارچه سازی روانی را مابین اپلیکیشن‌های وبی جاوا پایه و دیتابیس فراهم می آورد. این فرم ورک رایگان و تحت لیسانس GPL2.1 می باشد.

ویژگی‌های هایبرنیت:

  • ارائه امنیت و قدرت به اپلیکیشن پایه
  • یکپارچگی با HQL و مستقل از دستورات دیتابیس
  • هایبرنیت داده‌ساختار هایی مانند مجموعه(Set)، مپ (Map)، لیست(List) را برای تقویت نرم افزار ارائه می کند
  • راحتی برای تغیر دیتا به دیتابیس های مختلف.


ارسال نظر: