وبلاگ جاواهاستینگ

مستندات جاواهاستینگ!

مستندات جاواهاستینگ!

جاواهاستینگ به دلیل تکنیکال بودن همه اجزای سرویسهای قابل ارائه در پنل خود نیاز به مستندات و راهنمای کامل مشتریان را سرلوحه کار خود قرار داده است.

از آنجا که مشتریان همیشه سوالات خود را از طریق پنل پشتیبانی مطرح می کنند، لازم بود که بخشی در جاواهاستینگ با عنوان مستندات جاواهاستینگ داشته باشیم.

این بخش شامل راهنمای کاربری کل سرویسهای قابل ارائه و برگه های مختلف وب سایت می باشد. در این راهنمای کاربری روش کار به تفصیل و با ارائه تصویر از هر بخش آماده شده است که البته به مرور تکمیل تر نیز خواهد شد.

چنانچه در این مورد نقطه نظر و پیشنهادی دارید نیز از طریق سامانه تیکتینگ اعلام بفرمایید.


ارسال نظر: